Transit Bredband AB uppgår i Svenska Stadsnät AB, ett bolag inom TeliaSonera-koncernen

2015-01-07
Telia förvärvar Transit Bredband AB, vars verksamhet är inriktad på att sälja fiberkapacitet till hushåll, företag och fastighetsägare i Danderyd, Täby och Vallentuna. Den dagliga verksamheten kommer att ske från Svenska Stadsnät AB, ett eget bolag inom TeliaSonera-koncernen.

TeliaSonera satsar just nu totalt nio miljarder kronor på utbyggnaden av supersnabbt fiberbredband i Sverige och förvärvet är en del av arbetet med att ge Sverige en digital infrastruktur i världsklass.

”Det krävs stora investeringar för att driva och utveckla fibernät. Med TeliaSonera och dess bolag Svenska Stadsnät AB som ny ägare får vi vad som krävs för att kunna säkra en bred framtida utbyggnad – finansiella resurser, expertis och ett lokalt engagemang. Svenska Stadsnät AB har lång erfarenhet av att äga och drivna öppna stadsnät. De är duktiga på lokal förankring och kommer att ta vara på och utveckla de relationer som vi byggt upp”, säger Jonas Moberg, VD på Transit Bredband.

Hur kommer det här påverka dig som kund?
På kort sikt förändras ingenting! Du behåller dina tjänster och faktureras som vanligt. På lång sikt kommer det däremot hända en hel del positivt, i och med att vi kommer kunna erbjuda fler och vassare tjänster och en bättre utbyggnad av vårt fibernät. Håll utkik efter mer information!